"Varlık alokasyonunda optimum çözümler"

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tacirler Portföy
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., ilke olarak, sadece piyasaların iyi olduğu dönemlerde değil, koşulların kötü olduğu günlerde de, yatırımcısının yannda yer alıp, varlıklarını koruyup artırmayı benimsemiştir. Sektörde 20 yıldan fazla bir tecrübeye sahip ekibin yönetimindeki yatırım fonlarında elde ettiği performans, hem yatırımcıların güvenlerini kazanmış, hem de yatırım fonları sıralamalarında üst sıralarda yer alarak, sektörün diğer katılımcılarının da takdirlerini kazanmıştır.

Tacirler Portföy Yönetimi, elde ettiği bu itibarın verdiği sorumluluk ve temellerini dayandırdığı ilke çerçevesinde, tecrübelerini, yönettiği emeklilik yatırım fonlarına da aktarmaktadır. Bu çerçevede Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş ile stratejik işbirliğine girmiş ve Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tacirler Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nu yönetmeye başlamıştır.

Araştırmalar göstermiştir ki; bireysel emeklilik sistemi katılımcıları,hata yapmaktan korkmak, finansal enstrümanlar ve piyasalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak, ihmal etmek ... gibi nedenlerle, yasal hakları olduğu halde, emeklilik portföylerinin dağılımlarını yeniden düzenlemekten kaçınmakta ve bu haklarını kullanmaktan imtina etmektedirler. Oysa, piyasaların durağan bir yapıda olmadığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla da, orta – uzun vadede yatırımların değerlerini koruyabilmeleri için, dönem dönem varlık tahsisinde bazı değişikliller yapılmalı, bazı varlıkların portföy içindeki ağırlığı değiştirilirken, bazı varlıklar portföye eklenmeli veya çıkarılmalıdır.

Biz, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. olarak, yöneticisi olduğumuz tüm yatırım fonlarında olduğu gibi, bireysel emeklilik fonlarında da yatırımcımızın menfaatini ön plana koymaktayız. Emeklilik fonunun değişken fon olmasının verdiği avantaj ile ekonomik ve siyasal gelişmeleri yakından takip ederek, döviz, emtia, sabit getirili kıymetler, hisse senetleri ...gibi finansal enstrümanlar arasında yapılmasında fayda gördüğümüz varlık alokasyonlarını yatırımcılarımız adına yapıyor olacağız ve böylece yatırımcılarımızın omuzlarından bir yükü alarak, emeklilik birikimlerinde yüksek performansı sunmaya ve emekliliklerini, yaşam standartlarında bir değişiklik olmadan, keyifle ve huzurla yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Fonun Amacı

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenmektedir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, yatırımcılarına TL bazında istikrarlı bir getiri sağlamak ve belirtilen karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performansı sunmayı amaçlamaktadır.

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRYFIBE00090 / FEF
Fonun Karşılaştırma Ölçütü BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat
Fonun Yönetim Ücreti %1,81

Fonun Yıllık Bazda Performansları

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
Yurtiçi Ortaklık Payları %0 - %100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - %100
Ters Repo İşlemleri %0 - %10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %10
Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20
Yabancı Borçlanma Araçları %0 - %20
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) %0 - %100
Yabancı Kira Sertifikaları %0 - %10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı %0 - %25
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 - %100
Varlığa Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 - %100
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler %0 - %100
Gayrimenkul Sertifikaları %0 - %100
Varantlar/Sertifikalar %0 - %20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları %0 - %20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları %0 - %10

Bireysel Emeklilik Fonumunuzun Performansı

Fonun Aylık Bazda Performansı

2017 2018

28 Aralık 2016'da yaptığım 100TL yatırım ne oldu?
(Mevduat Eşleniği Performansı - Tüm getiriler brüttür.)


Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.