" farklı yatırım fırsatlarından, tek bankaya bağlı kalmadan,
güven içinde yararlanma şansı "

Özel Portföy Yönetim Süreci

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’de özel portföy yönetimi (ÖPY) hizmeti almak isteyen ve SPK tarafından tanımlanmış "Nitelikli Yatırımcı*" şartlarını sağlayan yatırımcılar için öncelikle risk profilinize en uygun modelin seçilmesi, sözleşmenin imzalanması ve Türkiye İş Bankası A.Ş Saklama Kuruluşu adınıza saklama hesabı açılması gerekmektedir. Bu hesaba aktarılan varlıklarınız profesyonel bir ekip tarafından; ÖPY çerçeve sözleşmesine, SPK tebliğ ve mevzuatına uygun şekilde değerlendirilecek ve siz de portföyünüz hakkında sürekli raporlama ile bilgi sahibi olacaksınız.


Model ve Strateji Seçimi
 • Yatırımcıya modellerin, karşılaştırma ölçütü ve portföy yapısının anlatılması ve risk profiline en uygun modelin belirlenmesi
Sözleşmenin İmzalanması ve Saklama Kuruluşunda Adınıza Hesap Açılması
 • Sözleşmenin imzalanması ve formların doldurulması ile yatırımcıdan portföy yönetimi yetkisi alınması ve sözleşmenin bir kopyasının yatırımcıya da iletilmesi
 • Saklama Kuruluşunda müşteri adına hesap açılması
Portföy Yönetimi Hizmetinin Başlaması
 • Yatırımcının varlıklarının Saklama Hesabına devredilmesi
 • Banka ve aracı kurumlarda hesapların açılması ve aktif portföy yönetiminin başlaması
Sürekli İletişim ve Genel Değerlendirme
 • Yatırımcının talebine ve piyasa koşullarına göre durum değerlendirmesi, model değişimi
 • Portföy performansı hakkında periyodik bilgilendirme
 • Dönem sonu performans ve yönetim ücreti tahsilatı


Özel Portföy Yönetimi Modellerimiz

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin risk algıları ve getiri beklentilerine uygun olarak geliştirdiği modeller ile müşterilerinin yatırımlarına para ve sermaye piyasalarında yön vermektedir. Performansta süreklilik sağlayarak, yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal çözümlerinde yatırım ortağı olmayı hedefliyoruz.

Modelin Amacı

Risk algısı düşük, varlıklarını genelde aylık TL mevduat olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların portföylerini belirtilen limitler dahilinde yöneterek model karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi yatırımcısına sunmaktır.

Modelin Stratejisi

Mevduatın yanında piyasa koşullarına göre belirlenmiş yatırım aralıkları içinde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, döviz, hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %40 - %100
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %100
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %60
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) %0 - %40
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%15 - %15
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %60
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%10 - %10
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 - %60
FX ViOP İşlemleri -%20 - %20
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %60
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %60
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi * 1,1
Portföy Yönetim Ücreti %0,75
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

«Mevduat Modeli» yatırımcılarına göre, mevduat dışında enstrümanlara da yatırım yapıp, orta ölçüde risk alabilen yatırımcılara yönelik bir model olup karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi orta-uzun vadede yatırımcısına sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Risk alabilen yatırımcılara yöneliktir. Piyasa koşullarına ve beklentilere göre hisse senedi, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yatırım fonları, altın, döviz, türev ve yapılandırılmış ürünlerde, VİOP kontratları aracılığıyla pozisyonlar alıp, portföyü en iyi gayret esasıyla yönetip karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri yaratmayı hedefler.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 - %100
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %100
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %100
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) %0 - %40
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%30 - %30
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %60
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%20 - %20
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 - %100
FX ViOP İşlemleri -%40 - %40
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %100
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %60
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi x 1,15
Portföy Yönetim Ücreti %1
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Yüksek getiri hedefi ile yüksek oranda risk alabilen, hisse senedi piyasalarında yatırım yapan, yerli ve yabancı hisse senetlerinin getiri ve risk potansiyellerini bilen, sermaye ve temmetü kazancı elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performansunmayı hedeflemektedir.

Modelin Stratejisi

Model, yoğun olarak hisse senedi yatırımı yapmasının yanında, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 -- %50
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 -- %50
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 -- %20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 -- %20
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları %50 -- %100
ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%30 -- %130
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 -- %50
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%10 -- %10
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 -- %30
FX ViOP İşlemleri -%20 -- %20
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 -- %30
Forward Alım Satım İşlemleri %0 -- %30
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 -- %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır.

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST100 + %20 KYD O/N
Portföy Yönetim Ücreti %1,5
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Varlıklarını döviz (USD) olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara, sınırlı ölçüde riskler alarak para ve sermaye piyasalarının sunduğu diğer avantajlardan faydalandırarak, döviz tevdiat hesaplarının sunduğundan daha yüksek bir getiriyi sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Model, belirtilen yatırım aralıkları içerisinde, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları vb. enstrümanlardan da faydalanarak, portföylerin getirilerin maksimize edilmesi hedefi ile en iyi gayret esasıyla yönetilmektedir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 - %50
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %50
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları %0 - %20
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %50
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%20 - %20
FXFX İşlemleri %0 - %100
FXTL İşlemleri %0 - %50
FX ViOP İşlemleri -%50 - %50
FX Mevduat / Katılım Hesabı %50 - %100
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %50
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Döviz Cinsi) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ( Tl ve DövizCinsi) %0 - %50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %50
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi x 1,1
Portföy Yönetim Ücreti %0,5
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Belli bir varlığın üzerinde yatırımlarını yönettirmek isteyen yatırımcının, yönetim stratejisinin ve limitlerinin birlikte belirlendiği modeldir.​

Modelin Stratejisi

Yatırımcı risk ve getiri beklentileri çarçevesine, kendisine özel bir karşılaştırma ölçütünü, portföy yönetim süreci boyunca yatırım yapılmasını istediği finansal araçları ve bunların asgari-azami yatırım kısıtlarını kendi risk profiline göre oluşturabilir. Alınacak riskleri de kendi limitler içerisinde ek sınırlamalar da tanımyabilir; ÖST toplam pozisyonu toplam portföy büyüklüğünün %xx 'sini aşamaz / daha az olamaz… gibi. ​

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat
Endeksli Mevduat
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL)
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil)
Altın ve ViOP Altın Kontratları
FXFX İşlemleri
FXTL İşlemleri
FX ViOP İşlemleri
FX Mevduat / Katılım Hesabı
Forward Alım Satım İşlemleri
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Döviz Cinsi)
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ( TL ve Döviz Cinsi)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü
Portföy Yönetim Ücreti
Performans Ücreti
Özel Portföy Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler

ÖPY, yatırımcıların varlıklarının;
 • Risk-getiri tercihlerine uygun portföy modeli içinde
 • Karşılaştırma ölçütünden daha iyi getiri yaratmak hedefleriyle
 • Riskler dağıtılarak ve sürekli ölçümlenerek
 • Aktif bir şekilde ve kişiye özel yönetilmesidir.
Karşılaştırma ölçütü olarak;
 • KYD endeksleri, (Bono, ÖST, TL mevduat, DTH endeksleri),
 • Borsa İstanbul Endeksleri (BIST100- BIST50..BIST BANKA…)
 • Faize hassas yatırımcılar için ( Kar payı Endeksi, Katılım Endeksi…) kullanılabilir.
Karşılaştırma ölçütü neye yarar ve ne demektir ?
 • Yatırımcılar varlıklarını Tacirler Portföy Yönetimi’ne aktarmamış olsalardı, hangi yatırım araçlarında yatırım yapmayı planladıklarını gösterir.
 • Portföy yönetim şirketleri karşılaştırma ölçütünden iyi performans göstermeyi hedefler.
 • Kısacası karşılaştırma ölçütü;
  • Yatırım Stratejisini belirlemeye,
  • Portföy yönetiminin başarısını ölçmeye yarar.
SPK Nitelikli Yatırımcı tanımı nedir?

''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'', kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.