Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Özel Portföy Yönetimi

Tacirler Portföy Tecrübesi

Tacirler Portföy 20 yılın üzerinde piyasa deneyimine sahip yönetici kadrosu ile Kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılarına özel portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’de özel portföy yönetimi (ÖPY) hizmeti almak isteyen ve SPK tarafından tanımlanmış "Nitelikli Yatırımcı*" şartlarını sağlayan yatırımcılar için öncelikle risk profilinize en uygun modelin seçilmesi, sözleşmenin imzalanması ve Türkiye İş Bankası A.Ş Saklama Kuruluşu adınıza saklama hesabı açılması gerekmektedir. Bu hesaba aktarılan varlıklarınız profesyonel bir ekip tarafından; ÖPY çerçeve sözleşmesine, SPK tebliğ ve mevzuatına uygun şekilde değerlendirilecek ve siz de portföyünüz hakkında sürekli raporlama ile bilgi sahibi olacaksınız.

Özel Portföy Yönetim Süreci

Özel Portföy Yönetim Süreci

Model ve Strateji Seçimi
  • Yatırımcıya modellerin, karşılaştırma ölçütü ve portföy yapısının anlatılması ve risk profiline en uygun modelin belirlenmesi
Sözleşmenin İmzalanması ve Saklama Kuruluşunda Adınıza Hesap Açılması
  • Sözleşmenin imzalanması ve formların doldurulması ile yatırımcıdan portföy yönetimi yetkisi alınması ve sözleşmenin bir kopyasının yatırımcıya da iletilmesi
  • Saklama Kuruluşunda müşteri adına hesap açılması
Portföy Yönetimi Hizmetinin Başlaması
  • Yatırımcının varlıklarının Saklama Hesabına devredilmesi
  • Banka ve aracı kurumlarda hesapların açılması ve aktif portföy yönetiminin başlaması
Sürekli İletişim ve Genel Değerlendirme
  • Yatırımcının talebine ve piyasa koşullarına göre durum değerlendirmesi, model değişimi
  • Portföy performansı hakkında periyodik bilgilendirme
  • Dönem sonu performans ve yönetim ücreti tahsilatı

Özel Portföy Yönetimi Modellerimiz

Özel Portföy Yönetimi Modellerimiz

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin risk algıları ve getiri beklentilerine uygun olarak geliştirdiği modeller ile müşterilerinin yatırımlarına para ve sermaye piyasalarında yön vermektedir. Performansta süreklilik sağlayarak, yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal çözümlerinde yatırım ortağı olmayı hedefliyoruz.

Mevduat Modeli

Mevduat Modeli

Modelin Amacı

Risk algısı düşük, varlıklarını genelde aylık TL mevduat olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların portföylerini belirtilen limitler dahilinde yöneterek model karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi yatırımcısına sunmaktır.

Modelin Stratejisi

Mevduatın yanında piyasa koşullarına göre belirlenmiş yatırım aralıkları içinde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, döviz, hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Model Özellikleri

Model Portföyü

Mutlak Getiri Modeli

Mutlak Getiri Modeli

Modelin Amacı

«Mevduat Modeli» yatırımcılarına göre, mevduat dışında enstrümanlara da yatırım yapıp, orta ölçüde risk alabilen yatırımcılara yönelik bir model olup karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi orta-uzun vadede yatırımcısına sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Risk alabilen yatırımcılara yöneliktir. Piyasa koşullarına ve beklentilere göre hisse senedi, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yatırım fonları, altın, döviz, türev ve yapılandırılmış ürünlerde, VİOP kontratları aracılığıyla pozisyonlar alıp, portföyü en iyi gayret esasıyla yönetip karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri yaratmayı hedefler.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Model Özellikleri

Model Portföyü

Hisse Modeli

Hisse Modeli

Modelin Amacı

Yüksek getiri hedefi ile yüksek oranda risk alabilen, hisse senedi piyasalarında yatırım yapan, yerli ve yabancı hisse senetlerinin getiri ve risk potansiyellerini bilen, sermaye ve temmetü kazancı elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performans sunmayı hedeflemektedir.

Modelin Stratejisi

Model, yoğun olarak hisse senedi yatırımı yapmasının yanında, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Model Özellikleri

Model Portföyü

Döviz Modeli

Döviz Modeli

Modelin Amacı

Varlıklarını döviz (USD) olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara, sınırlı ölçüde riskler alarak para ve sermaye piyasalarının sunduğu diğer avantajlardan faydalandırarak, döviz tevdiat hesaplarının sunduğundan daha yüksek bir getiriyi sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Model, belirtilen yatırım aralıkları içerisinde, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları vb. enstrümanlardan da faydalanarak, portföylerin getirilerin maksimize edilmesi hedefi ile en iyi gayret esasıyla yönetilmektedir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Model Özellikleri

Model Portföyü

Kişiye Özel Model

Kişiye Özel Model

Modelin Amacı

Belli bir varlığın üzerinde yatırımlarını yönettirmek isteyen yatırımcının, yönetim stratejisinin ve limitlerinin birlikte belirlendiği modeldir.​

Modelin Stratejisi

Yatırımcı risk ve getiri beklentileri çarçevesine, kendisine özel bir karşılaştırma ölçütünü, portföy yönetim süreci boyunca yatırım yapılmasını istediği finansal araçları ve bunların asgari-azami yatırım kısıtlarını kendi risk profiline göre oluşturabilir. Alınacak riskleri de kendi limitler içerisinde ek sınırlamalar da tanımyabilir; ÖST toplam pozisyonu toplam portföy büyüklüğünün %xx 'sini aşamaz / daha az olamaz… gibi. ​

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Model Özellikleri

Özel Portföy Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler