Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Özel Fonlarımız

Tacirler Portföy Tecrübesi

Tacirler Portföy 20 yılın üzerinde piyasa deneyimine sahip yönetici kadrosu ile Kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılarına özel fon kurulumu hizmeti sunmaktadır.

Özel Fon Nedir?

Portföy yönetim şirketlerince kurulur ve yönetilirler.

Fonun ünvan içerisinde "Özel" ibaresi kullanılır.

Tüm katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlardır.

Özel Fon Kimler için Kurulabilir?

 • Kişisel varlıklarının yönetiminde profesyonel desteğe ihtiyaç duyan / tercih eden uzun vadeli yatırım perspektifine sahip bireysel müşteriler
  • Yüksek birikime sahip bireysel yatırımcılar
  • Yüksek birikime sahip aileler

Bireysel müşterimize, aile varlıklarının sonraki nesillere aktarılmasında kolaylıklar sağlar.

 • Şirket varlıklarının yönetiminde özel fon yönetiminin avantajlarından faydalanmak isteyen kurumsal müşteriler
  • Şirketler
  • Şirket ortakları, Yöneticileri, Çalışanları
  • Vakıf, Dernek ve Sendikalar
  • Meslek Grupları, Sektörel Yatırımcılar

Kurumların sermaye birikimine destek sağlar.

Özel Fonun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Yatırımcıya özel yönetim stratejisi oluşturulması, fon portföyünün tecrübeli ve uzman kadro tarafından bu doğrultuda yönetilmesi,
 • Fon katılımcılarının  yatırımcı tarafından belirlenebilmesi,
 • Kurumsal yatırımcılara kimlik, tanıtım ve markalaşmada katkı sağlaması,
 • Sermaye Piyasaları Kurulu’nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber md. (1.3./C)’ye istinaden Serbest özel fonların katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcılar tarafından fona yönlendirilecek asgari yatırım tutarı 01/01/2024 tarihi itibariyle 600 Milyon TL’dir.

Tacirler Portföy Özel Fonları

Tacirler Portföy 20 yılın üzerinde piyasa deneyimine sahip yönetici kadrosu ile kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılarına özel fon kurulumu hizmeti sunmaktadır.

Bu fonlar;

 • BDR Serbest Özel Fonu (TJB)
 • Odeabank Serbest Özel Fonu (THG)
 • Real Capital Serbest Özel Fonu (TNH)
 • Rigel Serbest (TL) Özel Fonu (TZP)
 • KG Serbest (TL) Özel Fonu (TGV)
 • NMÇ Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fonu

Bireysel ve Kurumsal Müşteriler için Özel Fon Kuruluşu ve Güvence

Özel Fon Varlıkları Güvence Altındadır.

Özel Fon'un malvarlığı kamu alacakları da dahil olmak üzere;

 • Haczedilemez
 • Rehnedilemez
 • Tedbir Konulamaz
 • İflas masasına dahil edilemez
 • Fonun, kurucusunun ve yöneticinin alacak / borçlularının aynı olması durumunda dahi alacakları ve mal varlığı takasa konu edilemez.