Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemesine göre, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla SPK’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri (Kurucu) tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

-Gelecek Etki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

-Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon Raporları