" Özel portföy yönetimi modellerimiz ile,
farklı risk algılarındaki müşterilerimiz için özel çözümler "

Özel Portföy Yönetimi

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin risk algıları ve getiri beklentilerine uygun olarak geliştirdiği modeller ile müşterilerinin yatırımlarına para ve sermaye piyasalarında yön vermektedir. Performansta süreklilik sağlayarak, yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal çözümlerinde yatırım ortağı olmayı hedefliyoruz.

Modelin Amacı

Risk algısı düşük, varlıklarını genelde aylık TL mevduat olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların portföylerini belirtilen limitler dahilinde yöneterek model karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi yatırımcısına sunmaktır.

Modelin Stratejisi

Mevduatın yanında piyasa koşullarına göre belirlenmiş yatırım aralıkları içinde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, döviz, hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %40 - %100
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %100
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %60
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) %0 - %40
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%15 - %15
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %60
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%10 - %10
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 - %60
FX ViOP İşlemleri -%20 - %20
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %60
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %60
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi * 1,1
Portföy Yönetim Ücreti %0,75
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

«Mevduat Modeli» yatırımcılarına göre, mevduat dışında enstrümanlara da yatırım yapıp, orta ölçüde risk alabilen yatırımcılara yönelik bir model olup karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi orta-uzun vadede yatırımcısına sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Risk alabilen yatırımcılara yöneliktir. Piyasa koşullarına ve beklentilere göre hisse senedi, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yatırım fonları, altın, döviz, türev ve yapılandırılmış ürünlerde, VİOP kontratları aracılığıyla pozisyonlar alıp, portföyü en iyi gayret esasıyla yönetip karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri yaratmayı hedefler.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 - %100
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %100
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %100
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) %0 - %40
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%30 - %30
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %60
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%20 - %20
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 - %100
FX ViOP İşlemleri -%40 - %40
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %100
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %60
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi x 1,15
Portföy Yönetim Ücreti %1
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Yüksek getiri hedefi ile yüksek oranda risk alabilen, hisse senedi piyasalarında yatırım yapan, yerli ve yabancı hisse senetlerinin getiri ve risk potansiyellerini bilen, sermaye ve temmetü kazancı elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performansunmayı hedeflemektedir.

Modelin Stratejisi

Model, yoğun olarak hisse senedi yatırımı yapmasının yanında, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 -- %50
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 -- %50
Devlet Borçlanma Senetleri (TL) %0 -- %20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 -- %20
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları %50 -- %100
ViOP Endeks ve Hisse Kontratları -%30 -- %130
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 -- %50
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%10 -- %10
FXFX ve FXTL İşlemleri %0 -- %30
FX ViOP İşlemleri -%20 -- %20
FX Mevduat / Katılım Hesabı %0 -- %30
Forward Alım Satım İşlemleri %0 -- %30
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 -- %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır.

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST100 + %20 KYD O/N
Portföy Yönetim Ücreti %1,5
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Varlıklarını döviz (USD) olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara, sınırlı ölçüde riskler alarak para ve sermaye piyasalarının sunduğu diğer avantajlardan faydalandırarak, döviz tevdiat hesaplarının sunduğundan daha yüksek bir getiriyi sunmayı amaçlamaktadır.

Modelin Stratejisi

Model, belirtilen yatırım aralıkları içerisinde, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları vb. enstrümanlardan da faydalanarak, portföylerin getirilerin maksimize edilmesi hedefi ile en iyi gayret esasıyla yönetilmektedir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Vadeli Mevduat / Katıılm Hesabı / Döviz Swap Katkılı Mevduat %0 - %50
Endeksli Mevduat %0 - %20
Repo/Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %50
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) %0 - %50
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları %0 - %20
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %50
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%20 - %20
FXFX İşlemleri %0 - %100
FXTL İşlemleri %0 - %50
FX ViOP İşlemleri -%50 - %50
FX Mevduat / Katılım Hesabı %50 - %100
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %50
Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Döviz Cinsi) %0 - %50
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ( Tl ve DövizCinsi) %0 - %50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %50
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %100 KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi x 1,1
Portföy Yönetim Ücreti %0,5
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Modelin Amacı

Faize karşı hassasiyeti olan, islami bankacılık ürünleri kullanan, muhafazakar anlayışa sahip yatırımcılara, para ve sermaye piyasalarının, bu anlayışa uygun olan enstrümanlarına yapatırım yaparak, katılım hesabı getirisinden daha yüksek bir getiri sunmayı hedeflemektedir.

Modelin Stratejisi

Model, belirtilen yatırım aralıkları içerisinde, TL ve FX katılım hesabı, İslami şartlara uygunluk onayı almış hisse senetlerinden oluşan katılım hesabı endeksi hisse senetlerine, TL ve Fx cinsi kira sertfikalarına, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları vb. enstrümanlardan da faydalanarak, portföylerin en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
TL Katıılm Hesabı %50 - %100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ( TL Cinsi) %0 - %50
Hisse Senedi, ViOP Endeks ve Hisse Kontratları %0 - %20
Yatırım Fonları (Serbest Fonlar Dahil) %0 - %50
Altın ve ViOP Altın Kontratları -%10 - %10
FXFX İşlemleri %0 - %30
FXTL İşlemleri %0 - %30
FX ViOP İşlemleri %0 - %30
FX Katılım Hesabı %0 - %30
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ( Döviz Cinsi) %0 - %30
Forward Alım Satım İşlemleri %0 - %30
Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Türev Araçlar ve Türev İşlemler %0 - %30
* Yukarıdaki oranlar ve veriler fikir vermek amacıyla belirtilmiş olup, değişiklik gösterebilecektir.

Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında

Ürünler Açıklama
Hisse Senetleri Yurtiçi ve Yurtdışı organize piyasalarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır
Devlet Borçlanma Senetleri Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Özel Sektör Borçlanma Senetleri Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları Türkiye Hazinesi ve yabancı devletler tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi kira sertifikalarını kapsar
Özel Sektör Kira Sertifikaları Türk ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen TL ve FX cinsi borçlanma senetlerini kapsar
Yatırım Fonları SPK nezdinde kabul görmüş ve tescil edilmiş yerli ve yabancı yatırım fonlarını ve yerli yabancı borsa yatırım fonlarını kapsamaktadır

Model Özellikleri

Özellik Açıklama
Modelin Karşılaştırma Ölçütü %90 Aylık Karpayı Endeksi + %10 Katılım Endeksi
Portföy Yönetim Ücreti %0,75
Performans Ücreti %20

Model Portföyü

Portföy Dağılımı
Portföy Dağılımı

Yukarıda bir örneği görülen model portföyünün dağılımı, sağ tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lüten sorunuz.

Yatırımcı Risk Profili

Modelin Hedef Yatırımcı Kitlesinin Risk Algısı

Düşük Risk

Yüksek Risk