Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ESG Fon Sepeti

Tacirler Portföy Yönetimi olarak bireysel emeklilik yatırımlarında ESG ilkelerini benimseyen yatırımcılar için özel olarak kurulan, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 'nu yönetmeye başladık.


Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim veya güncel kısaltmasıyla ESG, bir yatırımın performansı üzerinde önemli etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamaları ifade eder. ESG uygulaması, geleneksel finansal analizin yanı sıra finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatları da inceleyerek yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz yapma imkânı sunan bir uygulamadır. Yatırımlarda en iyi finansal performansı yakalamanın yanı sıra klasik yatırım anlayışının aksine paranın nasıl bir şirkete yatırıldığı, o şirketin çalışanlarına nasıl bir çalışma ortamı sunduğu, müşterilerine adil davranıp davranmadığı, yaptığı üretimin çevreye etkisi nedir gibi sorular ön plandadır.


ESG'ye duyulan ilginin sonucunda sürdürülebilirlik yatırım araçları, sorumlu yatırım fonları, sürdürülebilirlik endeksleri gibi uygulamaların sayısı gün geçtikte artmaktadır.


Geleneksel yatırım yaklaşımları ile beraber finansal olmayan değerleri de dikkate alan yatırım tarzları ve hedefleri olan yatırımcılar için ESG Sürdürülebilirlik Fon’a yatırım yapmak; portföyünüze “Değerler”inizi de yansıtan bir araç olarak tamamlamanın harika bir yolu olacaktır. Fon; belirli ESG kriterleri ile ve bu kriterleri uygulamalarında doğru adımlar atan şirketleri/varlıkları içeren kapsayıcı bir fon stratejisi özenine sahip fondur. Aktif yönetim stratejisi ile küresel yatırım getirisi arayan yatırımcıları desteklemek için tasarlanmış ESG Sürdürülebilirlik Fon’a yatırım yapmakla, aynı zamanda çevresel ve sosyal zorluklar ile mücadelede bir miktarda olsa ölçülebilir bir etkimiz olacaktır.


'Sürdürülebilir Yatırım' anlayışıyla kurulan Fon; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden ve bu kapsamda çözüm sunan yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarını taşıyan yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonları ile ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır.


Orta - uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip olup Fon, yurtiçi ve yurtdışı hisse senedi piyasasındaki, S&P Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ve kurdaki hareketleri portföyüne yansıtmaktadır.

Aylık Fon Ürün Kartı için Tıklayınız.