" Önemli olan çok sayıda fon yönetmek değil,
yönetilen fonları iyi yönetebilmek olmalı "

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) Üzerinden Satışa Açık Olan Fonlarımız

Fonun Amacı

Yatırımcı Bilgi Formu’nda belirtildiği gibi, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’de işlem gören hisse senetlerine yatırılan fonun amacı, hisse senetlerinin sunduğu yüksek getiri fırsatlarından yararlanarak sermaye ve temettü kazancı elde etmektir. Portföyünün %20si, döviz, kıymetli madenler, faiz, opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, yapılandırılmış yatırım araçları, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine yatırım yapabilir. Fon yüksek risk profilindeki yatırımcılara uygun olup, kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Yatırım Fonu Risk Profili

1
2
3
4
5
6
7

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRMTA1WWWWW8 / TKF
Fonun Karşılaştırma Ölçütü    %90 BIST100 Endeksi
+ %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi
Yatırımcı Profili Özenli hisse seçimiyle, yüksek temettü verimi ve BIST 100’ün sunduğundan daha iyi performans arayan, hisse senedi piyasalarının koşullarına hakim, risk alabilen yatırımcılar.
Fon Varlık Dağılımı %90 Hisse Senetleri, %10 Türev/VIOP
Tavsiye Edilen Yatırım Süresi 12 ay
Fonun Yönetim Ücreti %2,92
Fona Giriş ve Çıkışlar Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir,
Takas süresi; Alışlarda T+1, Satışlarda T+ 2 iş günüdür

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Min. - Max.
Ortaklık Payları %80 - %100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - %100
Ters Repo İşlemleri %0 - %100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %20
Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20
Yabancı Borçlanma Araçları %0 - %20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 - %100
Yabancı Kira Sertifikaları %0 - %20
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %10
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 - %100
VDMK / VTMK / İDMK / İTMK / Gayrimenkul Sertifikaları %0 - %100
Varantlar / Sertifikalar %0 - %10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları %0 - %20
Borsa Dışı Ters Repo %0 - %10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları %0 - %10
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %100

Fon Portföyü

Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.

Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.

Fon İzahnameleri Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 04.10.2022

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 03 Ocak 2022

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 07 Aralık 2021

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 20 Ocak 2021

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 13 Şubat 2018

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 23 Şubat 2017

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 07 Kasım 2016

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 01 Ağustos 2016

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 05 Ekim 2015

Hisse Senedi Fonu İzahnamesi - 11 Nisan 2016
Fon İzahname Değişiklikleri TKF FON İzahname Değişikliği 14.09.2022

TKF FON İzahname Değişikliği 30 Aralık 2021

TKF FON İzahname Değişikliği 07 Aralık 2021

TKF FON İzahname Değişikliği 10 Mayıs 2021

TKF FON İzahname Değişikliği 20 Ocak 2021

TKF FON İzahname Değişikliği 1.2.2_1.6._13022018

TKF FON 7.1.MADDE DEGISIKLIGI_23022017 - 23 Şubat 2017

Hisse Senedi Fonu 7.1. Madde İzahname Değişikliği - 24 Ocak 2017

Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği - 07 Kasım 2016

Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği - 22 Mart 2016

Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği - 07 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 07 Kasım 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 18 Temmuz 2016
Fon Raporları 1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu

01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31.12.2021 Bağımsız Denetçi Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31/12/2017 Bağımsız Denetçi Raporu

30/06/2017 Performans Sunuş Raporu

31/12/2017 Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş

31/12/2016 Finansal Raporlar

31/12/2016 Portföy Dağılım ve Fiyat raporu

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VEBAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Fonun Amacı

Yatırımcı Bilgi Formu Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon portföyünün sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşur.Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20’dir.

Yatırım Fonu Risk Profili

1
2
3
4
5
6
7

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRMTCDWWWWW8 / TCD
Fonun Karşılaştırma Ölçütü BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
x 1.1
Yatırımcı Profili Yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçların, hisse senetleri, özel sektör borçlanma araçları, VIOP türev ürünler ve yapılandırılmış araçlarda risk alabilen, yüksek getiri arayan yatırımcılar
Fon Varlık Dağılımı %85 Hisse Senetleri, %11 Türev/VIOP,
%2 Döviz, %2 Ters Repo,
Tavsiye Edilen Yatırım Süresi 6 ay - 12 ay
Fonun Yönetim Ücreti %2
Fona Giriş ve Çıkışlar Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir.
Takas süresi; Alışlarda T+1, Satışlarda T+ 2 iş gündür

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Min. - Max.
Ortaklık Payları %51 - %100
Kamu ve Özel Borçlanma Araçları %0 - %49
Ters Repo İşlemleri %0 - %49
Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - %20
Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20
Yabancı Borçlanma Araçları %0 - %20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 - %49
Yabancı Kira Sertifikaları %0 - %20
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %10
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 - %49
VDMK / VTMK / İDMK / İTMK / Gayrimenkul Sertifikaları %0 - %49
Varantlar / Sertifikalar %0 - %10
Borsa Dışı Ters Repo %0 - %10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları %0 - %10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları %0 - %20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %49

Fon Portföyü

Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.

Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.

Fon İzahnameleri Değişken Fon İzahnamesi - 10.10.2022

Değişken Fon İzahnamesi - 04.10.2022

Değişken Fon İzahnamesi - 23 Mayıs 2022

Değişken Fon İzahnamesi - 23 Mayıs 2022

Değişken Fon İzahnamesi - 22 Nisan 2022

Değişken Fon İzahnamesi - 03 Ocak 2022

Değişken Fon İzahnamesi - 07 Aralık 2021

Değişken Fon İzahnamesi - 27 Nisan 2020

Değişken Fon İzahnamesi - 26 Mart 2020

Değişken Fon İzahnamesi - 26 Kasım 2018

Değişken Fon İzahnamesi - 13 Şubat 2018

Değişken Fon İzahnamesi - 19 Ocak 2018

Değişken Fon İzahnamesi - 23 Şubat 2017

Değişken Fon İzahnamesi - 01 Ağustos 2016

Değişken Fon İzahnamesi - 05 Ekim 2015

Değişken Fon İzahnamesi - 11 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 18 Temmuz 2016
Fon İzahname Değişiklikleri Değişken Fon İzahname Değişikliği - 5 Ekim 2022

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 14 Eylül 2022

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 23 Mayıs 2022

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 18 Nisan 2022

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 30 Aralık 2021

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 07 Aralık 2021

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 05 Kasım 2021

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 10 Mayıs 2021

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 27 Nisan 2020

TCD FON İzahname Değişikliği 3.4 Mad - 26 Kasım 2018

TCD FON İzahname Değişikliği_1.2.2_1.6._13022018

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 19 Ocak 2018

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 15 Ocak 2018

TCD FON 7.1.MADDE DEGISIKLIGI_23022017 - 23 Şubat 2017

Değişken Fon 7.1. Madde İzahname Değişikliği - 24 Ocak 2017

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 22 Mart 2016

Değişken Fon İzahname Değişikliği - 07 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 18 Temmuz 2016
Fon Raporları 1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu

01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31.12.2021 Bağımsız Denetçi Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31/12/2017 Bağımsız Denetçi Raporu

30/06/2017 Performans Sunuş Raporu

31/12/2017 Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş

31/12/2016 Finansal Raporlar

31/12/2016 Portföy Dağılım ve Fiyat raporu

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Fonun Amacı

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve /veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlama olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesine konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir.

Yatırım Fonu Risk Profili

1
2
3
4
5
6
7

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRYTACP00019 / TPF
Fonun Karşılaştırma Ölçütü %40 BIST-KYD DİBS Tüm T1 Endeksi + %40 BIST KYD ÖSBA Sabit T1 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.
Yatırımcı Profili Kamu ve Özel Sektör Tahvillerinin getiri ve risk portansiyelini bilen, bunların ve mevduatın sunduğunun üzerinde getiri arayan ve sınırlı ölçüde hisse senedi riski alabilen yatırımcılar
Fon Varlık Dağılımı %51 Devlet Tahvili, %19 Hazine Bonosu,
%18 Kısa Vadeli ÖST, %12 Yatırım Fonu
Tavsiye Edilen Yatırım Süresi 12 ay - 18 ay
Fonun Yönetim Ücreti %1,25
Fona Giriş ve Çıkışlar Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir.
Takas Süresi T+1 iş günüdür.

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Min. - Max.
Kamu ve Özel Borçlanma Araçları %80 - %100
Ortaklık Payları %0 - %20
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri İşlemleri %0 - %20
Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20
Yabancı Borçlanma Araçları %0 - %20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL ve FX cinsi) %0 - %20
Yabancı Kira Sertifikaları %0 - %20
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı %0 - %10
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 - %20
VDMK / VTMK / İDMK / İTMK /Gayrimenkul Sertifikaları %0 - %20
Varantlar / Sertifikalar %0 - %10
Borsa Dışı Ters Repo %0 - %10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları %0 - %10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları %0 - %20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %20

Fon Portföyü

Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.

Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.

Fon İzahnameleri Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 04.10.2022

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 03 Ocak 2022

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 07 Aralık 2021

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 18 Ocak 2021

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 26 Kasım 2018

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 13 Şubat 2017

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 01 Ağustos 2016

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 05 Ekim 2015

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 11 Nisan 2016
Fon İzahname Değişiklikleri TPF FON İzahname Değişikliği 14.09.2022

TPF FON İzahname Değişikliği 30 Aralık 2021

TPF FON İzahname Değişikliği 07 Aralık 2021

TPF FON İzahname Değişikliği 10 Mayıs 2021

TPF FON İzahname Değişikliği 20 Ocak 2021

TPF FON İzahname Değişikliği 3.4 Mad - 26 Kasım 2018

TPF FON İzahname Değişikliği 1.2.2_1.6._13022018

TPF FON 7.1. MADDE DEGISIKLIGI_23022017 - 23 Şubat 2017

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 7.1. Madde İzahname Değişikliği - 24 Ocak 2017

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 22 Mart 2016

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 07 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 18 Temmuz 2016
Fon Raporları 1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu

01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31.12.2021 Bağımsız Denetçi Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31/12/2017 Bağımsız Denetçi Raporu

30/06/2017 Performans Sunuş Raporu

31/12/2017 Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş

31/12/2016 Finansal Raporlar

31/12/2016 Portföy Dağılım ve Fiyat raporu

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

19 KASIM - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

20 KASIM - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Fonun Amacı

Nakit varlıkların kısa vadeli yönetim aracı olarak kullanılabilecek olan fonun, Yatırımcı Bilgi Formu’nda belirtildiği gibi, Fon portföyünün tamamı devamlı olarak , vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırımcılarına TL bazında istikrarlı bir getiri sağlamak ve belirtilen karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performans sunmayı amaçlamaktadır.

Yatırım Fonu Risk Profili

1
2
3
4
5
6
7

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRYTCMD00010 / TCB
Fonun Karşılaştırma Ölçütü    90% BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
+ 10% BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yatırımcı Profili ÖST, mevduat ve kısa vadeli TL SGMK yatırımcısına istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamayan likit bir enstrümandır.
Fon Varlık Dağılımı %85 Ters Repo, %9 Kısa Vadeli Tahvil, %6 Kısa Vadeli ÖST
Tavsiye Edilen Yatırım Süresi 4 - 6 ay
Fonun Yönetim Ücreti % 0,25
Fona Giriş ve Çıkışlar Her gün Saat 13:30 e kadar işlem yapılabilir.

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri Asg. - Azm.
Kamu ve Özel Borçlanma Araçları %0 - %100
Ters Repo İşlemleri %0 - %100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile Yerli İhraççıların Döviz cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0 - %20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 - %100
Mevduat (TL/Döviz) / Katılım Hesapları (TL/Döviz) %0 - %10
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 - %20
Gayrimenkul Sertifikaları %0 - %100
Varantlar / Sertifikalar %0 - %10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları %0 - %10
Varlığa Dayalı/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 - %10
İpoteğe Dayalı/ İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler %0 - %10

Fon Portföyü

Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.

Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.

Fon İzahnameleri Fon İzahnamesi 06.10.2023

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 03 Ocak 2022

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 27 Aralık 2021

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 26 Kasım 2018

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 13 Şubat 2017

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 23 Şubat 2017

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 01 Ağustos 2016

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 05 Ekim 2015

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi - 11 Nisan 2016
Fon İzahname Değişiklikleri Tasarruf sahiplerine duyuru metni 28.11.2023

TCB Fon izahname değişikliği 28.11.2023

TCB Fon İzahname Değişikliği 25.05.2023

TCB FON İzahname Değişikliği - 30 Aralık 2021

TCB FON İzahname Değişikliği - 27 Aralık 2021

TCB FON İzahname Değişikliği - 10 Mayıs 2021

TCB FON İzahname Değişikliği 3.4 Mad - 26 Kasım 2018

TCB FON İzahname Değişikliği 1,2,2_1,6_13022018

TCB FON 7.1. MADDE DEGISIKLIGI_23022017 - 23 Şubat 2017

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 7.1. Madde İzahname Değişikliği - 24 Ocak 2017

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 22 Mart 2016

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği - 07 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 18 Temmuz 2016
Fon Raporları 1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu

01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31.12.2021 Bağımsız Denetçi Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31/12/2017 Bağımsız Denetçi Raporu

30/06/2017 Performans Sunuş Raporu

31/12/2017 Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş

31/12/2016 Finansal Raporlar

31/12/2016 Portföy Dağılım ve Fiyat raporu

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Serbest Fonlarımız

Fonun Amacı

Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satılabilir. Fon, izahnamesinde belirtien enstrümanlara yatırım yaparak, varlıklarını USD cinsinden değerlendiren yatırımcılara, orta – uzun vadede, döviz tevdiat hesaplarının sunduğunun üzerinde getiriyi sunmayı amaçlamaktadır. Fon Katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası, B grubu payların alım satımı ise ABD Doları üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay değeri, pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve ABD Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Fon’un birim pay değeri, izahnamenin 5.2.maddesi çerçevesinde tespit ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken TL olarak alınan paylar TL cinsinden nakde çevrilir.

Fon Hakkında

Fon Bilgileri Açıklama
Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu TRYTCMD00028 / TCC
Fonun Karşılaştırma Ölçütü A Grubu Paylar için:
     BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Usd Mevduat Endeksi
   x 1,2
   x (USDTRYperformans dönemi sonu / USDTRYperformans dönemi başı)

B gurubu Paylar için:
     BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Usd Mevduat Endeksi
   x 1,2
Yatırımcı Profili TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarını, hisse senetlerini, yapılandılmış ürünleri, türev araçları, bunların sahip oldukları getiri ve riskleri bilen, bunların ve döviz tevdiat hesabının sunduğunun üzerinde getiri arayan, risk alabilen yatırımcılar
Fon Varlık Dağılımı %50 Yabancı Borsa Yatırım Fonları, %20 Eurobond,
%10 Döviz, %10 Mevduat ve Ters Repo, %9 Hisse Senetleri
Tavsiye Edilen Yatırım Süresi 12 ay
Fonun Yönetim Ücreti %1,25
Fona Giriş ve Çıkışlar Fona hergün saat 13:30’ a kadar giriş yapılabilir.
Fondan çıkışlar her ayın 15 ve 30'unda (ayda 2 kere) yapılabilir.
Takas süresi satışlarda, hem TL’de hem de USD’de
iş günü olması koşulu ile T+3 iş günüdür.

Fon Portföyü Yatırım Kısıtları

Varlık Türleri
Fon Portföyünde Yer Alabilecek Varlık ve İşlemler Dair Azami Bir Sınır Getirilmemiş Olup, İlgili Tebliğ’in 4. Maddesi 2. Fıkrasında Yer Alan Tüm Enstrümanlara Yatırım Yapılabilir.
Fon Toplam Değerinin En Az %80 i Yerli ve Yabancı İhraççıların Döviz Cinsi Para ve Sermaye Piyasası Araçlarında Değerlendirilecektir.
Fon Tarafından Sadece Yabancı İhraççıların Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına Yapılan Yatırım Hiçbir Zaman Fon Toplam Değerinin %80’i veya Daha Fazlası Olmayacaktır.
Fonun Yönetiminde Çoğunlukla USD Para Birimi Cinsinden Yatırım Araçları Tercih Edilecek Olup, Orta ve Uzun Vadede USD Bazında Yüksek ve İstikrarlı Getiri Sağlamak Üzere Tüm Piyasalardaki Fırsatlardan Faydalanmayı Hedefleyen Bir Yönetim Stratejisi İzlenecektir.
Fon Fırsat Görüldüğünde TL Cinsi Yatırım Araçlarına Yatırım Yapabilecektir.
Fon, Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemlerine Fon Toplam Değerinin %20’sine Kadar, Türev Araçlar ile Borsa Dışı Türev Araç ve Swap Sözleşmelerine Fon Toplam Değerinin Azami %30^0’üne kadar, Repo İşlemlerine Fon Toplam Değerinin %100’üne Kadar Yatırım Yapabilir. Ayrıca, Fon Toplam Değerinin %100’üne Kadar Ödünç İşlemleri Gerçekleştirebilir.
Detaylı Bilgi için Lütfen Fon İzahnamesini Okuyunuz.

Fon Portföyü

Solda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon tarafından sadece yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fonun yönetiminde, çoğunlukla USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı bir getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon, döviz bazında getiri hedeflediğinden, portföy ağırlıklı olarak yerli ya da yabancı kurumlar tarafından ihraç edilen yabancı döviz cinsi yatırım araçlarından oluşturulacak olmakla birlikte, fırsat görüldüğünde TL cinsi yatırım araçları da kullanılacaktır.

Portföyde Bulunabilecek Varlıklar

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %300’ünü aşamaz. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %100’üne kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir.

Fon Hakkında Kısa Bilgiler

  • Döviz fonlar, portföy içerisinde, asgari %80 oranında, devamlı surette, döviz cinsi (TCC fonunda USD cinsi) enstrüman taşıyan fonlardır.
  • Bu fon A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu pay sahiplerinin fon pay fiyatları TL cinsi, B grubu pay sahiplerinin fon pay fiyatları USD cinsi açıklanmaktadır. Fonun stopaj oranı %10 olarak uygulanmaktadır.

Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.

Fon İzahnameleri Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 04 Ekim 2022

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 03 Ocak 2022

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 07 Aralık 2021

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 08 Mart 2021

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 13 Şubat 2018

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 23 Şubat 2017

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 12 Ocak 2017

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 12 Aralık 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 01 Ağustos 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 05 Ekim 2015

Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi - 11 Nisan 2016
Fon İzahname Değişiklikleri TCC FON İzahname Değişikliği 14 Eylül 2022

TCC FON İzahname Değişikliği 30 Aralık 2021

TCC FON İzahname Değişikliği 07 Aralık 2021

TCC FON İzahname Değişikliği 10 Mayıs 2021

TCC FON İzahname Değişikliği 08 Mart 2021

TCC FON İzahname Değişikliği 1.2.2_1.6._13022018

TCC FON 7.1. MADDE DEGISIKLIGI_23022017 - 23 Şubat 2017

Serbest (Döviz) Fon 7.1. Madde İzahname Değişikliği - 24 Ocak 2017

Serbest (Döviz) Fon 6.7 Madde İzahname Değişikliği - 12 Ocak 2017

Serbest (Döviz) Fon 6.7 Madde İzahname Değişikliği - 12 Aralık 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği - 12 Aralık 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği - 01 Ağustos 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği - 22 Mart 2016

Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği - 07 Nisan 2016

Katılımcılara Duyuru Metni - 12 Ocak 2017
Fon Raporları 1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu

01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

1 Ocak - 30 Haziran 2021 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

31/12/2017 Bağımsız Denetçi Raporu

30/06/2017 Performans Sunuş Raporu

31/12/2017 Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş

31/12/2016 Finansal Raporlar

31/12/2016 Portföy Dağılım ve Fiyat raporu

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Serbest Özel Fonlarımız