Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Gelecek Etki

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Gelecek Etki Fonu, Türkiye girişimcilik ekosisteminin köklü kurumsal risk sermayesi şirketi Vestel Ventures ve Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi Tacirler Portföy’un kurduğu girişim sermayesi yatırım fonudur. Kurucularının sahip olduğu deneyim ve yetkinliklerle yatırımcılarını, tohum veya seri A aşamasında teknolojik ve inovatif yönü güçlü girişimlerle bir araya getirerek hem girişimlerin gelişimine destek olmayı hem de yatırımcılarına yüksek finansal getiri sunmayı hedeflemektedir.

Fon, yöneticilerinin ve yatırımcılarının sahip oldukları farklı sektör tecrübeleri ile finansal ve operasyonel katkılarla yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimlere finansal desteğin yanı sıra, girişimlerin büyümesinde önemli olacak teknik ve ticari desteklerin de verilebilmesini amaçlamaktadır.