Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Borçlanma Araçları Fonu (TPF)

Tacirler Portföy Tecrübesi

Fon Stratejisi ve Performansı

Fon Stratejisi ve Performansı

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır.

Yatırım Fonu Risk Profili

   Düşük                                                                Yüksek

Fonun Getiri Detayı için Tıklayınız.Aylık Fon Ürün Kartı için Tıklayınız.

İzahnameler, Formlar ve Bilgilendirmeler

İzahnameler, Formlar ve Bilgilendirmeler

Fon İzahnameleri

Fon İzahname Değişiklikleri

Fon Raporları

Yatırımcı Bilgilendirme Formu

Bize Ulaşın