Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

TEFAS Üzerinden Satışa Açık Olan
FonlarımızTacirler Portföy’ün kurup yönettiği TEFAS’a açık fonlarına
tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden yatırım yapabilirsiniz.
kategori-resmi

Değişken Fon (TCD)

TCD piyasaların sunduğu fırsatlardan yararlanarak, yatırımcılarına orta uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir. Toplam portföyüne %20 oranında yabancı yatırım araçları da dahil edilebilen fon, riskleri dengelemek ve/veya yatırım amacıyla, döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlemiş opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, yapılandırılmış vadeli...
Devamını Oku

Borçlanma Araçları Fonu (TPF)

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde...
Devamını Oku

Para Piyasası (TL) Fonu (TCB)

Nakit varlıkların kısa vadeli yönetim aracı olarak kullanılabilecek olan fonda, portföyün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırımcılarına TL bazında istikrarlı bir getiri sağlamak ve belirtilen karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir...
Devamını Oku

Hisse Senedi Yoğun Fonu (TKF)

TKF yüksek temettü verimi, uzun vadede yüksek getiri ve BIST100’den daha iyi performans sunma potansiyeli taşıyan fon arayışı içindeki, hisse senedi piyasalarının koşullarına hakim, risk alabilen, uzun vadeli yatırımcılara yöneliktir.Fon portföyünün en az %80’i, daimi surette BIST’e kote hisse senetlerinden oluşmakta olup, sistematik riski minimize etmek için, stratejik varlık dağılımı fon içinde aktif olarak...
Devamını Oku