Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Serbest Fonlarımız

Tacirler Portföy Tecrübesi

Tacirler Portföy ve Tacirler Yatırım’ın Nitelikli yatırımcılarına sunduğumuz riske göre getiri odaklı serbest fonlarımızla tanışın. kategori-resmi

Taç Serbest Fon (TCH)

Fon ‘Serbest Fon’ olması dolayısıyla sadece SPK’nın belirlediği kriterleri taşıyan nitelikli yatırımcılara sunulabilmektedir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle olaşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektir. Portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık...
Devamını Oku

Spica Serbest (TL) Fon (TGZ)

Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları...
Devamını Oku

Vega Serbest (TL) Fonu (TTV)

Fon, vadeli mevduatı tercih eden yatırımcılara, düşük volatilite ile mevduatın sunduğundan daha yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. İstatistiksel arbirtaj ile minimum riskle getiri yaratırken, riskli stratejilere yaptığı yatırımlarla getirisini maksimize etmeye çalışır. Farklı frenkanslardaki stratejiler algoritmalar ile çeşitlendirilmekte, piyasa riski devamli suretle yönetilmekte, çeşitli risk yönetim...
Devamını Oku

İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (TCI)

Fon, vadeli mevduatı tercih eden yatırımcılara, mevduatın sunduğundan daha yüksek ve istikralı bir getiriyi, düşük volatilite ile sunma ve kuvvetli bir alternatif olmak amacındadır. Yönetim felsefesine uygun enstürman ve pozisyon limitleri dahilinde, piyasalarda oluşan fiyat uyumsuzluklarında ilgili enstrümanlarda, eşanlı uzun ve kısa pozisyonlar alarak getiri maksimizasyonunu sağlamaya çalışır. Alınan uzun...
Devamını Oku

Sirius Serbest Fonu (TCS)

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51’ini, en fazla %80'ini BİST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırır.Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla, döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,...
Devamını Oku

Nar Serbest Fonu (TNS)

Fon'un yatırım stratejisi, sermaye kazancı sağlamak amacıyla ekonominin genelinin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olduğu düşünülen yurt içi ve yurt dışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan...
Devamını Oku

Serbest (Döviz) Fonu (TCC)

TCC, olumlu ya da olumsuz her türlü piyasa koşulunda, uzun vadeli mutlak getiriyi global bazda hisse senedi, faiz ve emtianın içinde olduğu birçok farklı varlık sınıfında aktif varlık alokasyonu yaparak sağlamayı amaçlar. Taktiksel varlık dağılımı yaklaşımı sayesinde, fon sadece yükselen piyasalarda değil olumsuz piyasa koşullarında da yatırımcıların varlıklarını korumayı ve bu ortamlarda sermaye kazancı sağlamaya...
Devamını Oku

Kartopu Serbest Fonu (TTL)

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm...
Devamını Oku